.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. / Strzelin, gm.
Strzelin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22075
Powierzchnia: 171.69 km2
Zaludnienie: 128 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 15
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 15
Liczba uprawnionych do głosowania: 18411
Liczba wydanych kart: 8839
 48.01%
brak41.82%42.54%43.26%43.98%44.70%45.42%46.14%46.86%47.58%48.30% 
danych42.53%43.25%43.97%44.69%45.41%46.13%46.85%47.57%48.29%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Strzelin, ul.H.Sienkiewicza 41 1741 847 847 837 48.65
2 Prywatna Szkoła "SLAVIA" Strzelin ul. Gen. Grota Roweckiego 1 1554 790 790 780 50.84
3 Hala Sportowa OSiR Strzelin, ul. Staromiejska 64 1458 753 753 744 51.65
4 Świetlica byłego Domu Dziennego Pobytu-Strzelin, ul. Pocztowa 3 1913 950 950 939 49.66
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Strzelin, ul. St. Staszica 5 1650 787 787 784 47.70
6 Gimnazjum Nr 2 Strzelin, Plac 1 Maja 10 939 505 505 503 53.78
7 Liceum Ogólnokształcące Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 1642 789 789 784 48.05
8 Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 33 1181 569 569 567 48.18
9 Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 26a 466 180 180 177 38.63
10 Zespół Szkół w Kuropatniku 2 1238 669 669 668 54.04
11 Firma Handlowo-Usługowa "TENETA" w Brożcu 29a 1089 368 368 367 33.79
12 Świetlica Wiejska w Karszówku 37 609 227 227 222 37.27
13 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego Strzelin ul. Kamienna 10 2194 878 878 870 40.02
14 Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie ul. Wrocławska 46 101 14 14 14 13.86
15 Zakład Karny w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 636 513 513 510 80.66
=   18411  8839  8839  8766  48.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca