.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. / Wiązów, gm.
Wiązów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7600
Powierzchnia: 141.82 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5899
Liczba wydanych kart: 2587
 43.85%
brak41.82%42.54%43.26%43.98%44.70%45.42%46.14%46.86%47.58%48.30% 
danych42.53%43.25%43.97%44.69%45.41%46.13%46.85%47.57%48.29%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Obrad Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie 1818 900 900 886 49.50
2 Świetlica Wiejska w Starym Wiązowie 858 401 401 401 46.74
3 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Miechowicach Oławskich 1070 400 400 398 37.38
4 Swietlica Wiejska w Kowalowie 1159 466 466 461 40.21
5 Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach 994 420 420 416 42.25
=   5899  2587  2587  2562  43.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca