.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. / Borów, gm.
Borów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5392
Powierzchnia: 98.66 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4178
Liczba wydanych kart: 2047
 48.99%
brak41.82%42.54%43.26%43.98%44.70%45.42%46.14%46.86%47.58%48.30% 
danych42.53%43.25%43.97%44.69%45.41%46.13%46.85%47.57%48.29%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Borowie 1663 772 772 767 46.42
2 Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim 1543 778 778 775 50.42
3 Szkoła Podstawowa w Zielenicach 972 497 497 497 51.13
=   4178  2047  2047  2039  48.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca