.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin ...
Lublin, okr. 6
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1213725
Powierzchnia: 9854.5 km2
Zaludnienie: 123 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 915
L. obw. z których
spłynęły dane:
915
L. upr. do głos.: 958935
L. wyd. kart: 411279
42.89%
brak34.68%36.06%37.44%38.82%40.20%41.58%42.96%44.34%45.72%47.10% 
............
danych36.05%37.43%38.81%40.19%41.57%42.95%44.33%45.71%47.09%48.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060500janowski, pow.3837618394183331771147.93
060700kraśnicki, pow.8064134983349193344243.38
060800lubartowski, pow.7211828191281562706839.09
060900lubelski, pow.10681142676425474122939.95
066301Lublin, m.27996313571613544113206948.48
061000łęczyński, pow.4367415148151211452634.68
061100łukowski, pow.8419534312342153259440.75
061200opolski, pow.5110719252192151859337.67
061400puławski, pow.9543039976399023858541.89
061600rycki, pow.4816719859198441893341.23
061700świdnicki, pow.5845322772227172196338.96
  Lublin, okr. 6 958935 411279 410410 396713 42.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto52198524119424064323306646.21
2Wieś43695017008516976716364738.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0005821023328233182239540.08
2od 5 001 do 10 00027114310529210512910155338.83
3od 10 001 do 20 00016512965856656836311639.88
4od 20 001 do 50 00014277661810616015896443.29
5od 50 001 do 100 0004171419277192381861646.21
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00027996313571613544113206948.48
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca