.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / łukowski, pow. ...
łukowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 113002
Powierzchnia: 1394.09 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 86
L. obw. z których
spłynęły dane:
86
L. upr. do głos.: 84195
L. wyd. kart: 34312
40.75%
brak32.91%34.66%36.41%38.16%39.91%41.66%43.41%45.16%46.91%48.66% 
............
danych34.65%36.40%38.15%39.90%41.65%43.40%45.15%46.90%48.65%50.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061103Adamów, gm.467718261825173439.04
061104Krzywda, gm.786026242610251533.38
061105Łuków, gm.1208848494847461940.11
061101Łuków, m.245161047510408992742.73
061106Serokomla, gm.338411141114106232.92
061107Stanin, gm.746237573748346250.35
061108Stoczek Łukowski, gm.671024252424232836.14
061102Stoczek Łukowski, m.213495995989444.94
061109Trzebieszów, gm.570026172616252745.91
061110Wojcieszków, gm.551621092108201938.23
061111Wola Mysłowska, gm.414815571556150737.54
  łukowski, pow. 84195 34312 34215 32594 40.75
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2665011434113671082142.90
2Wieś5754522878228482177339.76
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000551820732073195637.57
2od 5 001 do 10 0002675110534105291011539.38
3od 10 001 do 20 0002741011230112051059640.97
4od 20 001 do 50 000245161047510408992742.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca