.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin ...
Lublin, okr. 6
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1213725
Powierzchnia: 9854.5 km2
Zaludnienie: 123 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 915
L. obw. z których
spłynęły dane:
915
L. upr. do głos.: 958935
L. wyd. kart: 411306
42.89%
brak34.68%36.07%37.46%38.85%40.24%41.63%43.02%44.41%45.80%47.19% 
............
danych36.06%37.45%38.84%40.23%41.62%43.01%44.40%45.79%47.18%48.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060500janowski, pow.3837618394183811777347.93
060700kraśnicki, pow.8064134984349473341843.38
060800lubartowski, pow.7211828198281732682239.10
060900lubelski, pow.10681142676425444104639.95
066301Lublin, m.27996313573013549913233348.48
061000łęczyński, pow.4367415148151441449234.68
061100łukowski, pow.8419534315342253273240.76
061200opolski, pow.5110719251192201843637.67
061400puławski, pow.9543039980398943864141.89
061600rycki, pow.4816719858198331889941.23
061700świdnicki, pow.5845322772227552202438.96
  Lublin, okr. 6 958935 411306 410615 396616 42.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto52198524121824079223417546.21
2Wieś43695017008816982316244138.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0005821023329233192207840.08
2od 5 001 do 10 00027114310529310513210053838.83
3od 10 001 do 20 00016512965857657406315439.88
4od 20 001 do 50 00014277661817616905962743.30
5od 50 001 do 100 0004171419280192351888646.22
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00027996313573013549913233348.48
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca