.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin ...
Lublin, okr. 6
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1213725
Powierzchnia: 9854.5 km2
Zaludnienie: 123 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 958935
Liczba wydanych kart: 411279
Liczba wyjętych kart: 410934
Liczba ważnych kart: 410410
Liczba głosów ważnych: 396713
Liczba mandatów: 3
42.89%
brak34.68%36.06%37.44%38.82%40.20%41.58%42.96%44.34%45.72%47.10% 
............
danych36.05%37.43%38.81%40.19%41.57%42.95%44.33%45.71%47.09%48.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BENDER Ryszard Janusz8981322.64
2BISAK Piotr Paweł5421013.66
3BOROWICZ Adam363999.18
4CUGOWSKI Krzysztof Piotr11844029.86
5DZIDO Henryk5795814.61
6JABŁOŃSKA Danuta94112.37
7LISZCZ Teresa5464013.77
8ŁOBACZEWSKA Anna Krystyna5732614.45
9PAWEŁEK Kazimierz Józef349028.80
10PIKULA Paweł4811212.13
11PIOTROWSKA-JASIŃSKA Zdzisława Anna183784.63
12SĘK Jan119683.02
13SZWED Edward Józef121913.07
14SZYMAŃSKI Zygmunt Jerzy232065.85
15WIERZBICKI Roman Władysław9830224.78
16WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław353048.90
17WÓJTOWICZ Elżbieta4414611.13
18WYSOCKI Włodzimierz Antoni6339215.98
19ZIEMIANEK Robert88932.24
20ŻYŻELEWICZ Jerzy Andrzej208685.26
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060500janowski, pow.3837618394183331771147.93
060700kraśnicki, pow.8064134983349193344243.38
060800lubartowski, pow.7211828191281562706839.09
060900lubelski, pow.10681142676425474122939.95
066301Lublin, m.27996313571613544113206948.48
061000łęczyński, pow.4367415148151211452634.68
061100łukowski, pow.8419534312342153259440.75
061200opolski, pow.5110719252192151859337.67
061400puławski, pow.9543039976399023858541.89
061600rycki, pow.4816719859198441893341.23
061700świdnicki, pow.5845322772227172196338.96
  Lublin, okr. 6 958935 411279 410410 396713 42.89

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca