.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / świdnicki, pow. ...
świdnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 72952
Powierzchnia: 468.97 km2
Zaludnienie: 155 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 53
L. obw. z których
spłynęły dane:
53
L. upr. do głos.: 58453
L. wyd. kart: 22772
38.96%
brak28.55%30.05%31.55%33.05%34.55%36.05%37.55%39.05%40.55%42.05% 
............
danych30.04%31.54%33.04%34.54%36.04%37.54%39.04%40.54%42.04%43.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061702Mełgiew, gm.618622512251220536.39
061703Piaski, gm.851327692768266632.53
061704Rybczewice, gm.328112471247120438.01
061701Świdnik, m.3320914431143771389343.46
061705Trawniki, gm.726420742074199528.55
  świdnicki, pow. 58453 22772 22717 21963 38.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3534915279152251469943.22
2Wieś2310474937492726432.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000328112471247120438.01
2od 5 001 do 10 0001345043254325420032.16
3od 10 001 do 20 000851327692768266632.53
4od 20 001 do 50 0003320914431143771389343.46
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca