.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / rycki, pow. ...
rycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62245
Powierzchnia: 615.54 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 64
L. obw. z których
spłynęły dane:
64
L. upr. do głos.: 48167
L. wyd. kart: 19859
41.23%
brak39.79%40.21%40.63%41.05%41.47%41.89%42.31%42.73%43.15%43.57% 
............
danych40.20%40.62%41.04%41.46%41.88%42.30%42.72%43.14%43.56%43.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061601Dęblin, m.1486759165908563839.79
061602Kłoczew, gm.585024112411231541.21
061603Nowodwór, gm.329113811381133741.96
061604Ryki, gm.1678570097003665841.76
061605Stężyca, gm.447218681867176241.77
061606Ułęż, gm.290212741274122343.90
  rycki, pow. 48167 19859 19844 18933 41.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2323594999486905340.88
2Wieś249321036010358988041.55
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000619326552655256042.87
2od 5 001 do 10 0001032242794278407741.46
3od 10 001 do 20 0001486759165908563839.79
4od 20 001 do 50 0001678570097003665841.76
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca