.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Iława, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 3303
Liczba głosów na kandydata: 1444
% głosów na kandydata: 43.72
 43.72%
brak29.28%31.78%34.28%36.78%39.28%41.78%44.28%46.78%49.28%51.78% 
danych31.77%34.27%36.77%39.27%41.77%44.27%46.77%49.27%51.77%54.28% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, 14-211 Laseczno 625 238 238 237 75 31.65
2 Świetlica Wiejska w Wikielcu, 14-200 Iława 1250 435 435 433 184 42.49
3 Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, 14-241 Ząbrowo 1136 443 443 441 186 42.18
4 Szkoła Podstawowa w Gałdowie 550 231 231 229 61 26.64
5 Budynek byłej szkoły podstawowej w Siemianach, 14-216 Siemiany 496 198 197 197 98 49.75
6 Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, 14-204 Rudzienice 607 268 268 262 108 41.22
7 Świetlica Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowych, 14-206 Frednowy 549 228 228 222 74 33.33
8 Gimnazjum Samorządowe we Franciszkowie, Franciszkowo 14-206 Frednowy 484 206 206 204 104 50.98
9 Szkoła Podstawowa w Woli Kamieńskiej, 14-200 Iława 847 322 322 322 169 52.48
10 Szkoła Podstawowa w Gromotach, 14-204 Rudzienice 829 246 246 244 114 46.72
11 Szkoła Podstawowa w Ławicach, 14-200 Iława 644 265 265 265 140 52.83
12 Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, 14-200 Iława 487 248 248 247 131 53.04
  Iława, gm. 8504 3328 3327 3303 1444 43.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca