.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Iława, gm.
Iława, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11812
Powierzchnia: 423.55 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 8504
Liczba wydanych kart: 3328
 39.13%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, 14-211 Laseczno 625 238 238 237 38.08
2 Świetlica Wiejska w Wikielcu, 14-200 Iława 1250 435 435 433 34.80
3 Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, 14-241 Ząbrowo 1136 443 443 441 39.00
4 Szkoła Podstawowa w Gałdowie 550 231 231 229 42.00
5 Budynek byłej szkoły podstawowej w Siemianach, 14-216 Siemiany 496 198 197 197 39.92
6 Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, 14-204 Rudzienice 607 268 268 262 44.15
7 Świetlica Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowych, 14-206 Frednowy 549 228 228 222 41.53
8 Gimnazjum Samorządowe we Franciszkowie, Franciszkowo 14-206 Frednowy 484 206 206 204 42.56
9 Szkoła Podstawowa w Woli Kamieńskiej, 14-200 Iława 847 322 322 322 38.02
10 Szkoła Podstawowa w Gromotach, 14-204 Rudzienice 829 246 246 244 29.67
11 Szkoła Podstawowa w Ławicach, 14-200 Iława 644 265 265 265 41.15
12 Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, 14-200 Iława 487 248 248 247 50.92
=   8504  3328  3327  3303  39.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca