.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Iława, gm.
Iława, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11812
Powierzchnia: 423.55 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8504
Liczba wydanych kart: 3328
Liczba głosów oddanych: 3327
Liczba głosów ważnych: 3303
brak 50.00% >50.00% ≥52.08% ≥54.16% ≥56.24% ≥58.32% ≥60.40% ≥62.48% ≥64.56% ≥66.64% ≥68.72%
danych 50.00% >50.00% ≥52.08% ≥54.16% ≥56.24% ≥58.32% ≥60.40% ≥62.48% ≥64.56% ≥66.64% ≥68.72%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
56.28%1859 
TUSK Donald Franciszek
43.72%1444 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, 14-211 Laseczno 237 162 68.35
31.65 75
2 Świetlica Wiejska w Wikielcu, 14-200 Iława 433 249 57.51
42.49 184
3 Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, 14-241 Ząbrowo 441 255 57.82
42.18 186
4 Szkoła Podstawowa w Gałdowie 229 168 73.36
26.64 61
5 Budynek byłej szkoły podstawowej w Siemianach, 14-216 Siemiany 197 99 50.25
49.75 98
6 Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, 14-204 Rudzienice 262 154 58.78
41.22 108
7 Świetlica Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowych, 14-206 Frednowy 222 148 66.67
33.33 74
8 Gimnazjum Samorządowe we Franciszkowie, Franciszkowo 14-206 Frednowy 204 100 49.02
50.98 104
9 Szkoła Podstawowa w Woli Kamieńskiej, 14-200 Iława 322 153 47.52
52.48 169
10 Szkoła Podstawowa w Gromotach, 14-204 Rudzienice 244 130 53.28
46.72 114
11 Szkoła Podstawowa w Ławicach, 14-200 Iława 265 125 47.17
52.83 140
12 Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, 14-200 Iława 247 116 46.96
53.04 131
Σ Iława, gm. 3303 1859 56.28
43.72 1444
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca