.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 48852
Liczba głosów na kandydata: 16533
% głosów na kandydata: 33.84
 33.84%
brak18.00%20.38%22.76%25.14%27.52%29.90%32.28%34.66%37.04%39.42% 
danych20.37%22.75%25.13%27.51%29.89%32.27%34.65%37.03%39.41%41.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061402 Baranów, gm. 3361 1480 1480 1465 378 25.80
061403 Janowiec, gm. 2860 1288 1288 1273 352 27.65
061404 Kazimierz Dolny, gm. 5867 2817 2817 2793 991 35.48
061405 Końskowola, gm. 7161 3490 3490 3460 871 25.17
061406 Kurów, gm. 6316 2898 2898 2876 592 20.58
061407 Markuszów, gm. 2384 1186 1186 1172 211 18.00
061408 Nałęczów, gm. 8051 4341 4341 4300 1350 31.40
061409 Puławy, gm. 8843 4058 4058 4005 1159 28.94
061401 Puławy, m. 41506 23249 23246 23033 9605 41.70
061410 Wąwolnica, gm. 3863 1946 1946 1928 417 21.63
061411 Żyrzyn, gm. 5128 2572 2572 2547 607 23.83
  puławski, pow. 95340 49325 49322 48852 16533 33.84

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 49263 27710 27707 27451 11306 41.19
2 Wieś 46077 21615 21615 21401 5227 24.42
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 12468 5900 5900 5838 1358 23.26
2 od 5 001 do 10 000 32523 16118 16118 15976 4411 27.61
3 od 10 001 do 20 000 8843 4058 4058 4005 1159 28.94
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 41506 23249 23246 23033 9605 41.70
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca