.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. ...
puławski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 119804
Powierzchnia: 933 km2
Zaludnienie: 128 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 88
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 88
Liczba uprawnionych do głosowania: 95340
Liczba wydanych kart: 49325
 51.74%
brak44.03%45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83% 
danych45.22%46.42%47.62%48.82%50.02%51.22%52.42%53.62%54.82%56.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061402 Baranów, gm. 3361 1480 1480 1465 44.03
061403 Janowiec, gm. 2860 1288 1288 1273 45.03
061404 Kazimierz Dolny, gm. 5867 2817 2817 2793 48.01
061405 Końskowola, gm. 7161 3490 3490 3460 48.74
061406 Kurów, gm. 6316 2898 2898 2876 45.88
061407 Markuszów, gm. 2384 1186 1186 1172 49.75
061408 Nałęczów, gm. 8051 4341 4341 4300 53.92
061409 Puławy, gm. 8843 4058 4058 4005 45.89
061401 Puławy, m. 41506 23249 23246 23033 56.01
061410 Wąwolnica, gm. 3863 1946 1946 1928 50.38
061411 Żyrzyn, gm. 5128 2572 2572 2547 50.16
  puławski, pow. 95340 49325 49322 48852 51.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 49263 27710 27707 27451 56.25
2 Wieś 46077 21615 21615 21401 46.91
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12468 5900 5900 5838 47.32
2 od 5 001 do 10 000 32523 16118 16118 15976 49.56
3 od 10 001 do 20 000 8843 4058 4058 4005 45.89
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 41506 23249 23246 23033 56.01
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca