.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. / Baranów, gm.
Baranów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4340
Powierzchnia: 85.03 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3361
Liczba wydanych kart: 1480
 44.03%
brak44.03%45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83% 
danych45.22%46.42%47.62%48.82%50.02%51.22%52.42%53.62%54.82%56.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska w Baranowie 1705 797 797 789 46.74
2 Lokal po byłej Szkole Podstawowej w Gródku 646 222 222 218 34.37
3 Lokal po byłej Szkole Podstawowej w Śniadówce 482 216 216 215 44.81
4 Świetlica Wiejska w Koźle 528 245 245 243 46.40
=   3361  1480  1480  1465  44.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca