.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. / Żyrzyn, gm.
Żyrzyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6708
Powierzchnia: 128.73 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 5128
Liczba wydanych kart: 2572
 50.16%
brak44.03%45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83% 
danych45.22%46.42%47.62%48.82%50.02%51.22%52.42%53.62%54.82%56.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Bałtów lokal Szkoły Podstawowej 366 181 181 180 49.45
2 Żyrzyn lokal Szkoły Podstawowej 1465 798 798 791 54.47
3 Osiny lokal Szkoły Podstawowej 783 423 423 421 54.02
4 Skrudki lokal Szkoły Podstawowej 649 293 293 291 45.15
5 Kośmin lokal Szkoły Podstawowej 551 277 277 272 50.27
6 Borysów lokal Szkoły Podstawowej 313 145 145 144 46.33
7 Żerdź lokal Szkoły Podstawowej 420 200 200 197 47.62
8 Kotliny lokal świetlicy wiejskiej 254 90 90 90 35.43
9 Wola Osińska lokal Szkoły Podstawowej 327 165 165 161 50.46
=   5128  2572  2572  2547  50.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca