.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. / Kazimierz Dolny, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 2793
Liczba głosów na kandydata: 991
% głosów na kandydata: 35.48
 35.48%
brak18.00%20.38%22.76%25.14%27.52%29.90%32.28%34.66%37.04%39.42% 
danych20.37%22.75%25.13%27.51%29.89%32.27%34.65%37.03%39.41%41.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Kazimierz Dolny, lokal Zespołu Szkół, ul. Nadwiślańska 9 2103 1271 1271 1260 572 45.40
2 Kazimierz Dolny, lokal Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 1 1273 587 587 584 136 23.29
3 Bochotnica lokal Szkoły Podstawowej 1100 427 427 425 154 36.24
4 Rzeczyca lokal Szkoły Podstawowej 735 262 262 257 64 24.90
5 Parchatka lokal Szkoły Podstawowej 656 270 270 267 65 24.34
  Kazimierz Dolny, gm. 5867 2817 2817 2793 991 35.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca