.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
Barczewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16244
Powierzchnia: 319.85 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 13092
Liczba wydanych kart: 5672
Liczba głosów oddanych: 5672
Liczba głosów ważnych: 5592
brak 50.00% >50.00% ≥51.55% ≥53.10% ≥54.65% ≥56.20% ≥57.75% ≥59.30% ≥60.85% ≥62.40% ≥63.95%
danych 50.00% >50.00% ≥51.55% ≥53.10% ≥54.65% ≥56.20% ≥57.75% ≥59.30% ≥60.85% ≥62.40% ≥63.95%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
42.10%2354 
TUSK Donald Franciszek
57.90%3238 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik) 903 433 47.95
52.05 470
2 Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna) 595 283 47.56
52.44 312
3 Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7 741 351 47.37
52.63 390
4 Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17 56 42 75.00
25.00 14
5 Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5 323 184 56.97
43.03 139
6 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie 158 94 59.49
40.51 64
7 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7 379 141 37.20
62.80 238
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku 202 100 49.50
50.50 102
9 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie 305 127 41.64
58.36 178
10 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie 260 83 31.92
68.08 177
11 Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich 130 61 46.92
53.08 69
12 Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku 129 54 41.86
58.14 75
13 Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie 172 86 50.00
50.00 86
14 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie 124 74 59.68
40.32 50
15 Lokal świetlicy wiejskiej w Łęgajnach ul. Olsztyńska 8 477 160 33.54
66.46 317
16 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 145 64 44.14
55.86 81
17 Lokal świetlicy Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7 493 17 3.45
96.55 476
Σ Barczewo, gm. 5592 2354 42.10
57.90 3238
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca