.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
Barczewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16244
Powierzchnia: 319.85 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 13092
Liczba wydanych kart: 5672
 43.32%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik) 1922 916 916 903 47.66
2 Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna) 1326 604 604 595 45.55
3 Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7 1526 753 753 741 49.34
4 Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17 168 57 57 56 33.93
5 Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5 808 326 326 323 40.35
6 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie 448 161 161 158 35.94
7 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7 905 390 390 379 43.09
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku 716 203 203 202 28.35
9 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie 732 306 306 305 41.80
10 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie 719 262 262 260 36.44
11 Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich 388 130 130 130 33.51
12 Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku 528 130 130 129 24.62
13 Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie 509 174 174 172 34.18
14 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie 387 128 128 124 33.07
15 Lokal świetlicy wiejskiej w Łęgajnach ul. Olsztyńska 8 935 481 481 477 51.44
16 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 394 147 147 145 37.31
17 Lokal świetlicy Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7 681 504 504 493 74.01
=   13092  5672  5672  5592  43.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca