.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 5592
Liczba głosów na kandydata: 2354
% głosów na kandydata: 42.10
 42.10%
brak34.55%36.62%38.69%40.76%42.83%44.90%46.97%49.04%51.11%53.18% 
danych36.61%38.68%40.75%42.82%44.89%46.96%49.03%51.10%53.17%55.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik) 1922 916 916 903 433 47.95
2 Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna) 1326 604 604 595 283 47.56
3 Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7 1526 753 753 741 351 47.37
4 Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17 168 57 57 56 42 75.00
5 Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5 808 326 326 323 184 56.97
6 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie 448 161 161 158 94 59.49
7 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7 905 390 390 379 141 37.20
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku 716 203 203 202 100 49.50
9 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie 732 306 306 305 127 41.64
10 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie 719 262 262 260 83 31.92
11 Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich 388 130 130 130 61 46.92
12 Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku 528 130 130 129 54 41.86
13 Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie 509 174 174 172 86 50.00
14 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie 387 128 128 124 74 59.68
15 Lokal świetlicy wiejskiej w Łęgajnach ul. Olsztyńska 8 935 481 481 477 160 33.54
16 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 394 147 147 145 64 44.14
17 Lokal świetlicy Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7 681 504 504 493 17 3.45
  Barczewo, gm. 13092 5672 5672 5592 2354 42.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca