.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Tarłów, gm.
Tarłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5883
Powierzchnia: 163.77 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4649
Liczba wydanych kart: 1551
Liczba głosów oddanych: 1551
Liczba głosów ważnych: 1527
brak 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%
danych 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
77.21%1179 
TUSK Donald Franciszek
22.79%348 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Tarłowie 589 421 71.48
28.52 168
2 Szkoła Podstawowa w Czekarzewicach 196 174 88.78
11.22 22
3 Szkoła Podstawowa w Ciszycy Górnej 220 201 91.36
8.64 19
4 Szkoła Podstawowa w Julianowie 242 195 80.58
19.42 47
5 Szkoła Podstawowa w Brzozowej 280 188 67.14
32.86 92
Σ Tarłów, gm. 1527 1179 77.21
22.79 348
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca