.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Tarłów, gm.
Tarłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5883
Powierzchnia: 163.77 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4649
Liczba wydanych kart: 1551
 33.36%
brak31.77%32.76%33.75%34.74%35.73%36.72%37.71%38.70%39.69%40.68% 
danych32.75%33.74%34.73%35.72%36.71%37.70%38.69%39.68%40.67%41.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Tarłowie 1580 601 601 589 38.04
2 Szkoła Podstawowa w Czekarzewicach 633 200 200 196 31.60
3 Szkoła Podstawowa w Ciszycy Górnej 700 222 222 220 31.71
4 Szkoła Podstawowa w Julianowie 782 245 245 242 31.33
5 Szkoła Podstawowa w Brzozowej 954 283 283 280 29.66
=   4649  1551  1551  1527  33.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca