.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / myśliborski, pow. ...
myśliborski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68600
Powierzchnia: 1181.95 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 48
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 48
Liczba uprawnionych do głosowania: 53250
Liczba wydanych kart: 22202
 41.69%
brak35.92%36.74%37.56%38.38%39.20%40.02%40.84%41.66%42.48%43.30% 
danych36.73%37.55%38.37%39.19%40.01%40.83%41.65%42.47%43.29%44.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321001 Barlinek, gm. 15476 6631 6626 6548 42.85
321002 Boleszkowice, gm. 2210 796 796 781 36.02
321003 Dębno, gm. 16265 7173 7173 7090 44.10
321004 Myślibórz, gm. 16777 6696 6693 6622 39.91
321005 Nowogródek Pomorski, gm. 2522 906 906 899 35.92
  myśliborski, pow. 53250 22202 22194 21940 41.69
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 32885 15173 15166 14983 46.14
2 Wieś 20365 7029 7028 6957 34.52
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4732 1702 1702 1680 35.97
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 15476 6631 6626 6548 42.85
4 od 20 001 do 50 000 33042 13869 13866 13712 41.97
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca