.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / myśliborski, pow. / Barlinek, gm.
Barlinek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 19896
Powierzchnia: 258.77 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 15476
Liczba wydanych kart: 6631
 42.85%
brak35.92%36.74%37.56%38.38%39.20%40.02%40.84%41.66%42.48%43.30% 
danych36.73%37.55%38.37%39.19%40.01%40.83%41.65%42.47%43.29%44.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Barlinecki Ośrodek Kultury w Barlinku ul. Podwale 9 2272 1011 1011 1002 44.50
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku ul. Jeziorna 12 1412 635 635 624 44.97
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Barlinku ul. Wodna 1 1342 646 645 633 48.14
4 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku ul. Leśna 1 1698 758 758 748 44.64
5 Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56 A 1203 540 540 532 44.89
6 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku ul. Kombatantów 3 1731 856 856 846 49.45
7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku ul. Szosowa 2 1713 829 825 818 48.39
8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie 551 146 146 146 26.50
9 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1283 413 413 408 32.19
10 Świetlica Wiejska w Rychnowie 747 193 193 191 25.84
11 Świetlica Wiejska w Płonnie 670 254 254 251 37.91
12 Świetlica Wiejska w Moczkowie 791 343 343 342 43.36
13 SPZOZ - Szpital Powiatowy w Barlinku, ul. Szpitalna 10 63 7 7 7 11.11
=   15476  6631  6626  6548  42.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca