.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / myśliborski, pow. / Myślibórz, gm.
Myślibórz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 21317
Powierzchnia: 328.33 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 16777
Liczba wydanych kart: 6696
 39.91%
brak35.92%36.74%37.56%38.38%39.20%40.02%40.84%41.66%42.48%43.30% 
danych36.73%37.55%38.37%39.19%40.01%40.83%41.65%42.47%43.29%44.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 18 2021 888 888 882 43.94
2 Gimnazjum w Myśliborzu, ul. Pionierów 13 1568 688 687 677 43.88
3 Szkoła Muzyczna I stopnia w Myśliborzu, ul. Felczaka 15a 1661 735 734 727 44.25
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu, ul. Za Bramką 8 1758 847 847 842 48.18
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, ul. Strzelecka 52 1411 660 660 653 46.78
6 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myśliborzu, ul. Lipowa 18 1668 809 809 790 48.50
7 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myśliborzu, ul. Lipowa 18 1867 478 478 475 25.60
8 Szkoła Podstawowa w Nawrocku, Nawrocko 1086 309 309 305 28.45
9 Świetlica OSP w Sulimierzu, Sulimierz 561 255 254 253 45.45
10 Szkoła Podstawowa w Golenicach, Golenice 1250 416 416 413 33.28
11 Szkoła Podstawowa w Kierzkowie, Kierzków 861 293 293 292 34.03
12 Filia Biblioteki Publicznej w Sitnie, Sitno 888 258 258 255 29.05
13 Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. Celna 23 177 60 60 58 33.90
=   16777  6696  6693  6622  39.91 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca