.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / myśliborski, pow. / Nowogródek Pomorski, gm.
Nowogródek Pomorski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3351
Powierzchnia: 146.15 km2
Zaludnienie: 22 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2522
Liczba wydanych kart: 906
 35.92%
brak35.92%36.74%37.56%38.38%39.20%40.02%40.84%41.66%42.48%43.30% 
danych36.73%37.55%38.37%39.19%40.01%40.83%41.65%42.47%43.29%44.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala wiejska w Nowogródku Pomorskim, NOWOGRÓDEK POMORSKI 1023 339 339 336 33.14
2 Dom Strażaka w Karsku 975 333 333 329 34.15
3 Sala wiejska w Trzcinnej, TRZCINNA 524 234 234 234 44.66
=   2522  906  906  899  35.92 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca