.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / rawicki, pow. ...
rawicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 59806
Powierzchnia: 553.23 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 40
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 40
Liczba uprawnionych do głosowania: 46675
Liczba wydanych kart: 21184
 45.39%
brak40.95%41.67%42.39%43.11%43.83%44.55%45.27%45.99%46.71%47.43% 
danych41.66%42.38%43.10%43.82%44.54%45.26%45.98%46.70%47.42%48.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302201 Bojanowo, gm. 6828 2879 2878 2822 42.16
302202 Jutrosin, gm. 5292 2245 2245 2199 42.42
302203 Miejska Górka, gm. 7171 2937 2935 2887 40.96
302204 Pakosław, gm. 3437 1653 1653 1616 48.09
302205 Rawicz, gm. 23947 11470 11465 11316 47.90
  rawicki, pow. 46675 21184 21176 20840 45.39
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24137 11934 11928 11739 49.44
2 Wieś 22538 9250 9248 9101 41.04
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3437 1653 1653 1616 48.09
2 od 5 001 do 10 000 19291 8061 8058 7908 41.79
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 23947 11470 11465 11316 47.90
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca