.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / rawicki, pow. / Pakosław, gm.
Pakosław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4649
Powierzchnia: 77.54 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3437
Liczba wydanych kart: 1653
 48.09%
brak40.95%41.67%42.39%43.11%43.83%44.55%45.27%45.99%46.71%47.43% 
danych41.66%42.38%43.10%43.82%44.54%45.26%45.98%46.70%47.42%48.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Chojnie 6a 1110 522 522 513 47.03
2 Dom Pomocy Społecznej w Osieku 54 624 267 267 260 42.79
3 Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 1067 580 580 564 54.36
4 Szkoła Podstawowa w Sowach 75 636 284 284 279 44.65
=   3437  1653  1653  1616  48.09 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca