.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / rawicki, pow. / Bojanowo, gm.
Bojanowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9092
Powierzchnia: 123.5 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6828
Liczba wydanych kart: 2879
 42.16%
brak40.95%41.67%42.39%43.11%43.83%44.55%45.27%45.99%46.71%47.43% 
danych41.66%42.38%43.10%43.82%44.54%45.26%45.98%46.70%47.42%48.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Drzymały 28 63-940 Bojanowo 1198 626 626 606 52.25
2 Szkoła Podstawowa, ul. Drzymały 28 63-940 Bojanowo 1156 570 570 560 49.31
3 Zespół Szkół Rolniczych, ul. Dworcowa 29 63-940 Bojanowo 1535 627 626 621 40.85
4 Szkoła Podstawowa , Golina Wielka 65A, 63-940 Bojanowo 1215 426 426 422 35.06
5 Szkoła Podstawowa , Zaborowice 12, 63-940 Bojanowo 879 306 306 305 34.81
6 Szkoła Podstawowa , Gościejewice 31, 63-940 Bojanowo 735 257 257 256 34.97
7 Dom Pomocy Społecznej, Pakówka 42, 63-940 Bojanowo 110 67 67 52 60.91
=   6828  2879  2878  2822  42.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca