.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / rawicki, pow. / Jutrosin, gm.
Jutrosin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7212
Powierzchnia: 114.93 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5292
Liczba wydanych kart: 2245
 42.42%
brak40.95%41.67%42.39%43.11%43.83%44.55%45.27%45.99%46.71%47.43% 
danych41.66%42.38%43.10%43.82%44.54%45.26%45.98%46.70%47.42%48.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Jutrosinie, im. Jana Pawła II, ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin 1470 748 748 732 50.88
2 Zespół Szkół w Jutrosinie, im. Jana Pawła II, ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin 1471 519 519 512 35.28
3 Szkoła Podstawowa, Dubin 150 1107 415 415 402 37.49
4 Zespół Szkół w Szkaradowie 1 1244 563 563 553 45.26
=   5292  2245  2245  2199  42.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca