.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / jarociński, pow. ...
jarociński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 71505
Powierzchnia: 587.7 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 40
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 40
Liczba uprawnionych do głosowania: 54893
Liczba wydanych kart: 25185
 45.88%
brak40.55%41.19%41.83%42.47%43.11%43.75%44.39%45.03%45.67%46.31% 
danych41.18%41.82%42.46%43.10%43.74%44.38%45.02%45.66%46.30%46.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300601 Jaraczewo, gm. 6236 2856 2856 2807 45.80
300602 Jarocin, gm. 35188 16510 16509 16268 46.92
300603 Kotlin, gm. 5360 2174 2171 2141 40.56
300604 Żerków, gm. 8109 3645 3645 3610 44.95
  jarociński, pow. 54893 25185 25181 24826 45.88
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22661 11278 11277 11107 49.77
2 Wieś 32232 13907 13904 13719 43.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 11596 5030 5027 4948 43.38
3 od 10 001 do 20 000 8109 3645 3645 3610 44.95
4 od 20 001 do 50 000 35188 16510 16509 16268 46.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca