.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / jarociński, pow. / Żerków, gm.
Żerków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10799
Powierzchnia: 170.5 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 8109
Liczba wydanych kart: 3645
 44.95%
brak40.55%41.19%41.83%42.47%43.11%43.75%44.39%45.03%45.67%46.31% 
danych41.18%41.82%42.46%43.10%43.74%44.38%45.02%45.66%46.30%46.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Środowiskowa Hala Sportowa w Żerkowie ul. Cmentarna 10 1656 893 893 884 53.93
2 Szkoła Podstawowa w Chrzanie 788 400 400 392 50.76
3 Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie 1192 480 480 477 40.27
4 Szkoła Podstawowa w Komorzu 1080 449 449 447 41.57
5 Świetlica Wiejska w Brzóstkowie 516 201 201 200 38.95
6 Szkoła Podstawowa w Żerkowie ul. Cmentarna 10 1915 749 749 743 39.11
7 Szkoła Podstawowa w Stęgoszy 377 220 220 216 58.36
8 Świetlica Wiejska w Żernikach 585 253 253 251 43.25
=   8109  3645  3645  3610  44.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca