.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / jarociński, pow. / Kotlin, gm.
Kotlin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7205
Powierzchnia: 84.08 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5360
Liczba wydanych kart: 2174
 40.56%
brak40.55%41.19%41.83%42.47%43.11%43.75%44.39%45.03%45.67%46.31% 
danych41.18%41.82%42.46%43.10%43.74%44.38%45.02%45.66%46.30%46.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Kotlin ul. Powstańców Wlkp. 1143 502 501 497 43.92
2 Szkoła Podstawowa w Kotlinie ul. M. Konopnickiej 1231 593 591 572 48.17
3 Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach 1000 433 433 430 43.30
4 Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 855 301 301 301 35.20
5 Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej 1131 345 345 341 30.50
=   5360  2174  2171  2141  40.56 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca