.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / jarociński, pow. / Jaraczewo, gm.
Jaraczewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8344
Powierzchnia: 132.89 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6236
Liczba wydanych kart: 2856
 45.80%
brak40.55%41.19%41.83%42.47%43.11%43.75%44.39%45.03%45.67%46.31% 
danych41.18%41.82%42.46%43.10%43.74%44.38%45.02%45.66%46.30%46.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica wiejska w Cerekwicy 734 354 354 350 48.23
2 Szkoła Podstawowa w Górze 1638 790 790 774 48.23
3 Urząd Gminy Jaraczewo 2041 898 898 877 44.00
4 Szkoła Podstawowa w Noskowie 937 420 420 416 44.82
5 Zespół Szkół w Rusku 886 394 394 390 44.47
=   6236  2856  2856  2807  45.80 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca