.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / starachowicki, pow. ...
starachowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 98101
Powierzchnia: 523.27 km2
Zaludnienie: 187 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 67
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 67
Liczba uprawnionych do głosowania: 77399
Liczba wydanych kart: 35025
 45.25%
brak42.13%42.62%43.11%43.60%44.09%44.58%45.07%45.56%46.05%46.54% 
danych42.61%43.10%43.59%44.08%44.57%45.06%45.55%46.04%46.53%47.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261102 Brody, gm. 8595 3726 3725 3695 43.35
261103 Mirzec, gm. 6664 3131 3131 3103 46.98
261104 Pawłów, gm. 11516 4852 4852 4823 42.13
261101 Starachowice, m. 44803 20602 20602 20352 45.98
261105 Wąchock, gm. 5821 2714 2714 2683 46.62
  starachowicki, pow. 77399 35025 35024 34656 45.25
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 47159 21764 21764 21494 46.15
2 Wieś 30240 13261 13260 13162 43.85
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 12485 5845 5845 5786 46.82
3 od 10 001 do 20 000 20111 8578 8577 8518 42.65
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 44803 20602 20602 20352 45.98
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca