.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / starachowicki, pow. / Mirzec, gm.
Mirzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8604
Powierzchnia: 110.98 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6664
Liczba wydanych kart: 3131
 46.98%
brak42.13%42.62%43.11%43.60%44.09%44.58%45.07%45.56%46.05%46.54% 
danych42.61%43.10%43.59%44.08%44.57%45.06%45.55%46.04%46.53%47.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Mircu 691 318 318 318 46.02
2 Szkoła Podstawowa w Trębowcu 447 200 200 195 44.74
3 Szkoła Podstawowa w Osinach 666 333 333 328 50.00
4 Szkoła Podstawowa w Gadce 978 472 472 469 48.26
5 Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym 980 474 474 470 48.37
6 Szkoła Podstawowa w Małyszynie 778 335 335 334 43.06
7 Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 643 312 312 311 48.52
8 Szkoła Podstawowa w Jagodnem 530 255 255 251 48.11
9 Gimnazjum Publiczne w Mircu 951 432 432 427 45.43
=   6664  3131  3131  3103  46.98 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca