.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / starachowicki, pow. / Wąchock, gm.
Wąchock, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7286
Powierzchnia: 81.82 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5821
Liczba wydanych kart: 2714
 46.62%
brak42.13%42.62%43.11%43.60%44.09%44.58%45.07%45.56%46.05%46.54% 
danych42.61%43.10%43.59%44.08%44.57%45.06%45.55%46.04%46.53%47.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku 1194 597 597 587 50.00
2 Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 1162 565 565 555 48.62
3 Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi 1276 628 628 624 49.22
4 Szkoła Podstawowa w Parszowie 1319 565 565 565 42.84
5 Wiejski Dom Kultury w Marcinkowie 535 214 214 210 40.00
6 Wiejski Dom Kultury w Ratajach0 335 145 145 142 43.28
=   5821  2714  2714  2683  46.62 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca