.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. ...
sztumski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43524
Powierzchnia: 730.85 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 33930
Liczba wydanych kart: 13841
 40.79%
brak27.85%29.67%31.49%33.31%35.13%36.95%38.77%40.59%42.41%44.23% 
danych29.66%31.48%33.30%35.12%36.94%38.76%40.58%42.40%44.22%46.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
221601 Dzierzgoń, gm. 7346 3161 3159 3118 43.03
221602 Mikołajki Pomorskie, gm. 2803 858 858 847 30.61
221603 Stary Dzierzgoń, gm. 3238 902 901 885 27.86
221604 Stary Targ, gm. 4971 1754 1754 1738 35.28
221605 Sztum, gm. 15572 7166 7164 7083 46.02
  sztumski, pow. 33930 13841 13836 13671 40.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15432 7433 7429 7336 48.17
2 Wieś 18498 6408 6407 6335 34.64
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6041 1760 1759 1732 29.13
2 od 5 001 do 10 000 12317 4915 4913 4856 39.90
3 od 10 001 do 20 000 15572 7166 7164 7083 46.02
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca