.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. / Stary Dzierzgoń, gm.
Stary Dzierzgoń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4379
Powierzchnia: 185.82 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3238
Liczba wydanych kart: 902
 27.86%
brak27.85%29.67%31.49%33.31%35.13%36.95%38.77%40.59%42.41%44.23% 
danych29.66%31.48%33.30%35.12%36.94%38.76%40.58%42.40%44.22%46.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska w Starym Mieście 581 155 155 152 26.68
2 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu 1205 410 410 402 34.02
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach 1452 337 336 331 23.21
=   3238  902  901  885  27.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca