.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. / Dzierzgoń, gm.
Dzierzgoń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9946
Powierzchnia: 131.4 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 7346
Liczba wydanych kart: 3161
 43.03%
brak27.85%29.67%31.49%33.31%35.13%36.95%38.77%40.59%42.41%44.23% 
danych29.66%31.48%33.30%35.12%36.94%38.76%40.58%42.40%44.22%46.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Krzywa 17 Dzierzgoń 2175 904 904 894 41.56
2 Sala Sportowa Zespołu Szkół ul. Zawadzkiego 15 Dzierzgoń 2332 1188 1186 1168 50.94
3 Świetlica Nowiec 6, 234 82 82 82 35.04
4 Szkoła Podstawowa Bągart 3 295 124 124 124 42.03
5 Świetlica Jasna 17 347 119 119 117 34.29
6 Świetlica Żuławka, Sztumska 25 494 215 215 213 43.52
7 Szkoła Podstawowa w Bruku 425 179 179 177 42.12
8 Świetlica Ankamaty 1 271 74 74 74 27.31
9 Świetlica Stanowo 1 577 198 198 194 34.32
10 Świetlica Tywęzy 16 196 78 78 75 39.80
=   7346  3161  3159  3118  43.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca