.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. / Stary Targ, gm.
Stary Targ, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6812
Powierzchnia: 141.04 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4971
Liczba wydanych kart: 1754
 35.28%
brak27.85%29.67%31.49%33.31%35.13%36.95%38.77%40.59%42.41%44.23% 
danych29.66%31.48%33.30%35.12%36.94%38.76%40.58%42.40%44.22%46.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu 1846 600 600 597 32.50
2 Przedszkole w Waplewie Wielkim 929 385 385 383 41.44
3 Świetlica Wiejska w Szropach 1023 404 404 398 39.49
4 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Malborskiej 789 236 236 232 29.91
5 Świetlica Wiejska w Bukowie 384 129 129 128 33.59
=   4971  1754  1754  1738  35.28 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca