.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / bielski, pow. ...
bielski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62065
Powierzchnia: 1385.2 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 48
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 48
Liczba uprawnionych do głosowania: 49044
Liczba wydanych kart: 21113
 43.05%
brak28.15%31.60%35.05%38.50%41.95%45.40%48.85%52.30%55.75%59.20% 
danych31.59%35.04%38.49%41.94%45.39%48.84%52.29%55.74%59.19%62.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200303 Bielsk Podlaski, gm. 6454 1817 1817 1804 28.15
200301 Bielsk Podlaski, m. 21516 8585 8585 8473 39.90
200304 Boćki, gm. 4129 1766 1766 1758 42.77
200305 Brańsk, gm. 5219 3269 3269 3236 62.64
200302 Brańsk, m. 2986 1711 1711 1695 57.30
200306 Orla, gm. 3044 864 864 849 28.38
200307 Rudka, gm. 1670 870 870 865 52.10
200308 Wyszki, gm. 4026 2231 2229 2215 55.41
  bielski, pow. 49044 21113 21111 20895 43.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24502 10296 10296 10168 42.02
2 Wieś 24542 10817 10815 10727 44.08
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7700 3445 3445 3409 44.74
2 od 5 001 do 10 000 19828 9083 9081 9013 45.81
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21516 8585 8585 8473 39.90
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca