.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / bielski, pow. / Brańsk, m.
Brańsk, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4012
Powierzchnia: 32.43 km2
Zaludnienie: 123 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2986
Liczba wydanych kart: 1711
 57.30%
brak28.15%31.60%35.05%38.50%41.95%45.40%48.85%52.30%55.75%59.20% 
danych31.59%35.04%38.49%41.94%45.39%48.84%52.29%55.74%59.19%62.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku ul. Rynek 19 1682 930 930 917 55.29
2 Urząd Miejski w Brańsku ul. Rynek 8 1304 781 781 778 59.89
=   2986  1711  1711  1695  57.30 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca