.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / bielski, pow. / Orla, gm.
Orla, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3501
Powierzchnia: 159.68 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3044
Liczba wydanych kart: 864
 28.38%
brak28.15%31.60%35.05%38.50%41.95%45.40%48.85%52.30%55.75%59.20% 
danych31.59%35.04%38.49%41.94%45.39%48.84%52.29%55.74%59.19%62.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1256 352 352 343 28.03
2 Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. "Ziemi Orlańskiej" w Orli 614 153 153 151 24.92
3 Świetlica wiejska w Paszkowszczyźnie 633 206 206 204 32.54
4 Świetlica wiejska w Dydulach 541 153 153 151 28.28
=   3044  864  864  849  28.38 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca