.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / bielski, pow. / Boćki, gm.
Boćki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5139
Powierzchnia: 232.06 km2
Zaludnienie: 22 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4129
Liczba wydanych kart: 1766
 42.77%
brak28.15%31.60%35.05%38.50%41.95%45.40%48.85%52.30%55.75%59.20% 
danych31.59%35.04%38.49%41.94%45.39%48.84%52.29%55.74%59.19%62.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Andryjankach 561 207 207 207 36.90
2 Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach 1562 785 785 780 50.26
3 Wiejski Dom Kultury w Nurcu 898 204 204 203 22.72
4 Szkoła Podstawowa w Wierceniu 560 275 275 275 49.11
5 Szkoła Podstawowa w Wojtkach 548 295 295 293 53.83
=   4129  1766  1766  1758  42.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca