.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. ...
tarnobrzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55267
Powierzchnia: 520.02 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 42563
Liczba wydanych kart: 20557
 48.30%
brak45.76%46.40%47.04%47.68%48.32%48.96%49.60%50.24%50.88%51.52% 
danych46.39%47.03%47.67%48.31%48.95%49.59%50.23%50.87%51.51%52.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
182001 Baranów Sandomierski, gm. 9222 4803 4803 4761 52.08
182002 Gorzyce, gm. 10671 4898 4898 4840 45.90
182003 Grębów, gm. 7328 3354 3353 3325 45.77
182004 Nowa Dęba, gm. 15342 7502 7502 7437 48.90
  tarnobrzeski, pow. 42563 20557 20556 20363 48.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11241 5428 5428 5373 48.29
2 Wieś 31322 15129 15128 14990 48.30
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 7328 3354 3353 3325 45.77
3 od 10 001 do 20 000 35235 17203 17203 17038 48.82
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca