.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. / Gorzyce, gm.
Gorzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13960
Powierzchnia: 69.36 km2
Zaludnienie: 201 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 10671
Liczba wydanych kart: 4898
 45.90%
brak45.76%46.40%47.04%47.68%48.32%48.96%49.60%50.24%50.88%51.52% 
danych46.39%47.03%47.67%48.31%48.95%49.59%50.23%50.87%51.51%52.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach tel.836-28-17 2009 905 905 893 45.05
2 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach tel. 8362131 1359 590 590 586 43.41
3 Samorządowe Przedszkole w Gorzycach tel.8362170 1330 617 617 616 46.39
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach tel.8362814 1098 513 513 504 46.72
5 Dom Ludowy w Motyczu Poduchownym tel.8362379 225 115 115 114 51.11
6 Świetlica w Zalesiu Gorzyckim tel. 8362102 148 76 76 75 51.35
7 Dom Kultury we Wrzawach tel.8363959 1188 489 489 479 41.16
8 Remiza OSP w Trześni tel. 8363552 1144 570 570 567 49.83
9 Dom Kultury w Sokolnikach tel.8363548 1499 671 671 659 44.76
10 Remiza OSP w Orliskach tel. 8362993 178 81 81 80 45.51
11 Szkoła Podstawowa w Furmanach tel.836-36-04 493 271 271 267 54.97
=   10671  4898  4898  4840  45.90 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca