.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. / Baranów Sandomierski, gm.
Baranów Sandomierski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12300
Powierzchnia: 121.86 km2
Zaludnienie: 100 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 9222
Liczba wydanych kart: 4803
 52.08%
brak45.76%46.40%47.04%47.68%48.32%48.96%49.60%50.24%50.88%51.52% 
danych46.39%47.03%47.67%48.31%48.95%49.59%50.23%50.87%51.51%52.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim 1677 835 835 827 49.79
2 Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu Osiedlu 2054 1069 1069 1058 52.04
3 Dom Ludowy w Suchorzowie 613 297 297 296 48.45
4 Remiza OSP w Dąbrowicy 955 555 555 553 58.12
5 Dom Ludowy w Ślęzakach 1227 598 598 591 48.74
6 Dom Ludowy w Knapach 483 241 241 239 49.90
7 Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej 1657 925 925 919 55.82
8 Dom Wiejski w Durdach 556 283 283 278 50.90
=   9222  4803  4803  4761  52.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca