.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. / Grębów, gm.
Grębów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9818
Powierzchnia: 186.28 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7328
Liczba wydanych kart: 3354
 45.77%
brak45.76%46.40%47.04%47.68%48.32%48.96%49.60%50.24%50.88%51.52% 
danych46.39%47.03%47.67%48.31%48.95%49.59%50.23%50.87%51.51%52.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie tel.8112816 1879 887 886 879 47.21
2 Szkoła Podstawowa w Zapoledniku tel. 8112299 382 184 184 183 48.17
3 Szkoła Podstawowa w Jamnicy tel. 8112804 493 292 292 292 59.23
4 Szkoła Podstawowa w Zabrniu tel.8112818 956 351 351 348 36.72
5 Szkoła Podstawowa w Stalach tel.8111346 1391 670 670 660 48.17
6 Szkoła Podstawowa w Żupawie tel.8111132 674 320 320 315 47.48
7 Szkoła Podstawowa w Krawcach tel.8112809 545 230 230 230 42.20
8 Szkoła Podstawowa w Wydrzy tel.8112866 1008 420 420 418 41.67
=   7328  3354  3353  3325  45.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca