.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. ...
jarosławski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 124315
Powierzchnia: 1029.15 km2
Zaludnienie: 120 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 100
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 100
Liczba uprawnionych do głosowania: 94456
Liczba wydanych kart: 50752
 53.73%
brak46.63%47.88%49.13%50.38%51.63%52.88%54.13%55.38%56.63%57.88% 
danych47.87%49.12%50.37%51.62%52.87%54.12%55.37%56.62%57.87%59.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180403 Chłopice, gm. 4316 2273 2273 2260 52.66
180404 Jarosław, gm. 9685 5066 5066 5038 52.31
180401 Jarosław, m. 32383 17502 17500 17362 54.05
180405 Laszki, gm. 5358 2820 2820 2791 52.63
180406 Pawłosiów, gm. 6155 3445 3445 3412 55.97
180407 Pruchnik, gm. 7117 4096 4096 4054 57.55
180408 Radymno, gm. 8650 4237 4237 4200 48.98
180402 Radymno, m. 4292 2333 2333 2321 54.36
180409 Rokietnica, gm. 3358 1566 1566 1551 46.63
180410 Roźwienica, gm. 4810 2495 2494 2475 51.87
180411 Wiązownica, gm. 8332 4919 4919 4890 59.04
  jarosławski, pow. 94456 50752 50749 50354 53.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 36675 19835 19833 19683 54.08
2 Wieś 57781 30917 30916 30671 53.51
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3358 1566 1566 1551 46.63
2 od 5 001 do 10 000 32048 17462 17461 17313 54.49
3 od 10 001 do 20 000 26667 14222 14222 14128 53.33
4 od 20 001 do 50 000 32383 17502 17500 17362 54.05
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca